Assistentiewoningen
Centrum voor Kortverblijf
Lokaal Dienstencentrum
De Schakel

Doelgroep

In De Groene Verte woon en zorg is er ook kortverblijf mogelijk. Deze dienst vormt een antwoord op de steeds groeiende vraag naar een tijdelijke opvang van thuiswonende ouderen.

Het centrum voor kortverblijf biedt plaats voor 3 bewoners en richt zich tot ouderen die tijdelijk zorg nodig hebben of waarbij de thuissituatie of mantelzorger tijdelijk ontlast wordt. Op die manier wordt thuis wonen langer haalbaar.

Een kortverblijf biedt in volgende situaties dikwijls een oplossing:

  • Het tijdelijk ontlasten van de mantelzorger;

  • Tijdens vakantie van familie en/of mantelzorger;

  • Als revalidatieperiode na een ziekenhuisopname of val;

  • Als palliatief verblijf;

  • Bij ziekte of ongeval van de mantelzorger;

Kortverblijf betekent dat de oudere voor een korte periode verblijft in het woonzorgcentrum en dit met een maximum van zestig opeenvolgende dagen of negentig dagen over een periode van één jaar.

Na dit verblijf dient de gebruiker wel terug naar huis te vertrekken, al dan niet ondersteund door thuiszorgdiensten en/of mantelzorg.

ondersteund door