Welkom op de website van wzc De Groene Verte vzw

 • Nieuws

  • Nieuwe bezoekregeling vanaf 15 maart 2021

   10/03/2021
   We willen u graag op de hoogte brengen van de aangepaste afspraken met betrekking tot de bezoekregeling die ingaat vanaf 15 maart. Elke bewoner kan twee nauwe contacten hebben die om de twee weken kunnen wisselen.   Deze personen kunnen niet gelijktijdig aanwezig zijn op de kamer. Indien u graag een aanpassing wenst van de huidige geregistreerde bezoekers, gelieve dit dan door te geven via het mailadres: animatie@degroeneverte.be of telefonisch tijdens de kantooruren (niet in het weekend) op het nummer 051/54.45.30. De vaste bezoekers kunnen langskomen elke dag van 14u tot 17u (week en weekend). In de buitenlucht is het toegelaten om met een beperkt aantal personen samen te komen, weliswaar op een veilige afstand. Dit naar analogie met wat voor elke burger geldt. Mogen wij u met aandrang vragen hier de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen en zeker deze maatregel te respecteren.Indien u een bewoner meeneemt buitenshuis, vragen we om zeker de hoofdverpleegkundige van de afdeling te verwittigen. De bewoners kunnen afdelingsoverschrijdend meer contact hebben met mekaar, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen.   Deze contacten zullen door onze medewerkers georganiseerd worden op een veilige manier.  We vragen dan ook om zelf niet met uw bewoner op bezoek te gaan bij andere bewoners. Over de volgende stappen voor meer bezoek- en contactmogelijkheden is er op vandaag nog geen duidelijkheid, dit wordt door de overheid wekelijks opgevolgd.  We houden u in ieder geval op de hoogte van zodra er meer nieuws beschikbaar is.
   Lees verder...
  • Zorg jij mee voor onze zorgers?

   29/11/2020
  • Nieuwe bezoekregeling vanaf zaterdag 31/10/20

   28/10/2020
   Beste, De nieuwe Corona-maatregelen die gisteravond werden aangekondigd voor de Vlaamse Regering hebben ook effect op onze bezoekregeling. Het is zo dat vanaf zaterdag 31.10.2020 nog 2 bezoekers per bewoner op bezoek kunnen komen. Concreet betekent dit :  • 1 vaste bezoeker, die ongewijzigd blijft.  Dit is het zogenaamde ‘knuffelcontact’.  We durven wel vragen om ook in dit contact de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en toch gedurende het volledige bezoek het mondmasker aan te houden en de nodige afstand te bewaren. • 1 bezoeker die slechts om de 14 dagen kan wijzigen De bezoekuren blijven ongewijzigd van 14u00 – 17u00 (van maandag tot en met zondag).  We hadden dan ook graag uiterlijk tegen vrijdag 30.10.2020 om 09u00 van u per mail (animatie@degroeneverte.be) een antwoord gekregen op de vragen : 1. Wie wordt de vaste bezoeker ? 2. Wie wordt de tweede geregistreerde bezoeker ?  Deze naam blijft behouden gedurende minimum 14 dagen en kan ten vroegste voor de eerste keer aangepast worden vanaf 14 november.   Indien u wenst dat de naam van de tweede geregistreerde bezoeker aangepast wordt, gelieve hiervoor zelf het initiatief te nemen en de nieuwe naam door te geven. Indien wij geen wijzigingen ontvangen dan blijft de naam die we oorspronkelijk doorkregen, staan op de lijst met geregistreerde bezoekers. Zoals aangekondigd tijdens de persconferentie blijft deze bezoekregeling van kracht tot nader bericht.  Een herevaluatie hangt samen met de evolutie van de besmettingscijfers en de bijhorende curves.   Verder willen we ook laten weten dat er vanaf donderdag 29/10 terug bezoek mag komen naar de bewoners van De Popelier (gelijkvloers)   Indien er voor u zaken onduidelijk zijn, dan kan u altijd telefonisch contact opnemen tijdens de kantooruren.     Vriendelijke groeten,   Jurgen Duyck, Algemeen directeur
   Lees verder...
  • Nieuws bezoekregeling vanaf 24/10/20

   24/10/2020
   Beste familie Vandaag kregen we de testresultaten binnen van de tweede test van alle bewoners van de afdeling De Popelier (gelijkvloers).  We zijn verheugd te kunnen melden dat alle testresultaten negatief zijn.  Ook de medewerkers die in contact kwamen met de besmette bewoner werden getest en ook deze testresultaten zijn allemaal negatief. Er is dus geen verdere uitbraak van het coronavirus in onze voorziening.  Hierdoor is er geen algemene testing van alle bewoners en alle medewerkers van onze voorziening nodig. Voor de Popelier dienen we preventief nog tot en met woensdag in quarantaine te blijven.   Voor de andere afdeling Roozenboom en Beukelaer wordt er vanaf heden terug bezoek toegelaten volgens de afspraken die geldig waren vóór de besmetting, namelijk code rood. We zetten graag voor u nog eens alle afspraken op een rijtje: Bezoek door 2 geregistreerde bezoekers tussen 14u00 en 17u00 Ontsmet uw handen aan de ingang en neem uw temperatuur bij het binnenkomen. Hoe vervelend het ook is, draag uw chirurgisch mondmasker onophoudelijk van bij het binnenkomen tot het verlaten van het woonzorgcentrum (geen verbruik van drank of eten op kamer door bezoekers) Hoe moeilijk het ook is, hou afstand van uw dierbare (anderhalve meter) Bezoekers zijn ouder dan 18 jaar Bewoner wordt niet meegenomen buitenshuis, een wandeling rond de voorziening is mogelijk Mogen we met aandrang vragen om alle maatregelen uiterst stipt te volgen en indien u zich zelf wat verkouden voelt, hoeveel het ook lijkt op de banale verkoudheid of de allergie die u elke winter treft, blijf dan even weg uit de voorziening en neem contact op met uw huisarts Vriendelijke groeten, Jurgen Duyck, Algemeen directeur  
   Lees verder...
ondersteund door