Nieuwe bezoekregeling vanaf 9 juni 2021

08/06/2021

Dankzij de dalende besmettingscijfers en de stijgende vaccinatiegraad kunnen verdere versoepelingen doorgevoerd worden vanaf 9 juni. Niettegenstaande de goede evolutie blijven wij toch nog steeds waakzaam en rekenen wij op ieders verantwoordelijkheid om met deze versoepelingen uiterst voorzichtig om te gaan.

De bewoners kunnen stilaan weer genieten van hun vertrouwde leven en daarbij staat de ontvangst van familie en vrienden uiteraard centraal.

Hierbij een overzicht van de maatregelen die gelden in ons woonzorgcentrum vanaf woensdag 9 juni:

1. Bezoekregeling

 • Bezoekuren zijn opnieuw vrij, er is dus bezoek mogelijk vanaf 8u tot 21u
 • Registratie, handen ontsmetten en chirurgisch mondmasker tijdens bezoek blijven noodzakelijk.
 • Bezoek kan enkel in kamer, cafetaria of buiten, niet in de woonkamer.
 • De beperking van max. 2 personen tegelijkertijd op de kamer blijft.
 • Verlucht ook zoveel mogelijk de kamer als je op bezoek komt.

2. Cafetaria

 • Op 9 juni gaat onze cafetaria na lange tijd eindelijk terug open.
 • Deze is elke namiddag open uitgezonderd op maandag en vrijdag.
 • Tussen de gezelschappen dient steeds 1.5 m behouden te worden, dus geen stoelen en tafels verplaatsen, ook niet op het terras.
 • Niet rondlopen in de cafetaria, bediening gebeurt aan de tafel.
 • Toegang tot de cafetaria is enkel voorzien voor de bewoners  en voor bewoners met hun bezoekers.

3. Activiteiten / bezoek buitenhuis

 • De bewoners mogen weer samenkomen voor activiteiten afdelingsoverschrijdend.
 • De bewoner mag mee buitenshuis met zijn knuffelcontact. Daar gelden de maatregelen zoals in de brede maatschappij.
 • In open lucht is het toegestaan om met een beperkt aantal mensen samen te komen, dit naar analogie met wat voor elke burger geldt.

4. Assistentiewoningen

 • De assistentiewoningen zullen weer toegankelijk zijn vanuit het woonzorgcentrum.

Bovenstaande versoepelingen zijn opnieuw een grote stap vooruit in het elkaar ontmoeten. We blijven erop aandringen om de afgesproken regels strikt op te volgen. Wees welkom, maar blijf voorzichtig!

Opendeurdag Assistentiewoningen 'De Rozenkouter'

21/05/2021

Hou je zelf graag de touwtjes in handen? 

Hou je van privacy? 

Toch nood aan enige ondersteuning? 

Dan is een asssistentiewoning in resedentie De Rozenkouter iets voor jou. 

Voor meer info kan je steeds terecht bij Sophie Warlop via 051/54 45 30 of sophie.warlop@degroeneverte.be

Of kom langs op onze opendeurdag op 4 juli 2021 van 13:00 tot 17:00. 

Werken in De Groene Verte

10/05/2021

Bouw je samen met deze collega’s verder mee aan een sfeervolle woon- en leefomgeving voor onze bewoners? Aarzel niet om ons te contacteren. Klik op onderstaande link :-) 

https://youtu.be/C5d_znTbwEo

Nieuwe bezoekregeling vanaf 8 mei 21

02/05/2021

Met enerzijds gevoel van opluchting en blijheid en anderzijds toch wat bezorgdheid willen we u graag op de hoogte brengen van de aangepaste afspraken met betrekking tot de bezoekregeling die ingaat vanaf 8 mei

 • De bezoekuren zijn elke dag van 14u tot 18u. 
 • Elke bezoeker volgt de richtlijnen inzake handhygiëne, voldoet aan de registratieplicht en draagt een chirurgisch mondneusmasker bij het betreden van de voorziening en bij verplaatsingen doorheen de voorziening
 • Kom niet op bezoek wanneer je ziek bent of een hoogrisicocontact gehad hebt. 
 • Er is geen beperking meer ivm. wie op bezoek komt. 
 • Elke bewoner kan twee nauwe contacten hebben die om de twee weken kunnen wisselen. Daarnaast kunnen ook andere contacten op bezoek komen. Zij houden zich aan de afstandsregel van 1.5m.
 • Max. met 2 bezoekers tegelijk op de kamer (kinderen meegerekend). Mogen we vragen onderling af te spreken zodat je niet op hetzelfde moment langskomt? 
 • De bezoekers dragen steeds een mondneusmasker.
 • Er mag niet gegeten worden op de kamer.
 • In de buitenlucht is het toegelaten om met een beperkt aantal personen samen te komen, weliswaar op een veilige afstand. Dit naar analogie met wat voor elke burger geldt. Mogen wij u met aandrang vragen hier de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen en zeker deze maatregel te respecteren.  Indien u een bewoner meeneemt buitenshuis, vragen we om zeker de hoofdverpleegkundige van de afdeling te verwittigen. 
 • De bewoners kunnen afdelingsoverschrijdend meer contact hebben met mekaar, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen.   Deze contacten zullen door onze medewerkers georganiseerd worden op een veilige manier.  We vragen dan ook om zelf niet met uw bewoner op bezoek te gaan bij andere bewoners. 

Daar dit alles een grote versoepeling is, reken wij op ieders verantwoordelijkheid en burgerzin om bovenstaande maatregelen strikt toe te passen. 

Dank om u te houden aan alle voorgestelde maatregelen!

Nieuwe bezoekregeling vanaf 15 maart 2021

10/03/2021

We willen u graag op de hoogte brengen van de aangepaste afspraken met betrekking tot de bezoekregeling die ingaat vanaf 15 maart.

 • Elke bewoner kan twee nauwe contacten hebben die om de twee weken kunnen wisselen.   Deze personen kunnen niet gelijktijdig aanwezig zijn op de kamer. Indien u graag een aanpassing wenst van de huidige geregistreerde bezoekers, gelieve dit dan door te geven via het mailadres: animatie@degroeneverte.be of telefonisch tijdens de kantooruren (niet in het weekend) op het nummer 051/54.45.30.
 • De vaste bezoekers kunnen langskomen elke dag van 14u tot 17u (week en weekend).
 • In de buitenlucht is het toegelaten om met een beperkt aantal personen samen te komen, weliswaar op een veilige afstand. Dit naar analogie met wat voor elke burger geldt. Mogen wij u met aandrang vragen hier de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen en zeker deze maatregel te respecteren.Indien u een bewoner meeneemt buitenshuis, vragen we om zeker de hoofdverpleegkundige van de afdeling te verwittigen.
 • De bewoners kunnen afdelingsoverschrijdend meer contact hebben met mekaar, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen.   Deze contacten zullen door onze medewerkers georganiseerd worden op een veilige manier.  We vragen dan ook om zelf niet met uw bewoner op bezoek te gaan bij andere bewoners.

Over de volgende stappen voor meer bezoek- en contactmogelijkheden is er op vandaag nog geen duidelijkheid, dit wordt door de overheid wekelijks opgevolgd. 

We houden u in ieder geval op de hoogte van zodra er meer nieuws beschikbaar is.

Nieuwe bezoekregeling vanaf zaterdag 31/10/20

28/10/2020

Beste,

De nieuwe Corona-maatregelen die gisteravond werden aangekondigd voor de Vlaamse Regering hebben ook effect op onze bezoekregeling.

Het is zo dat vanaf zaterdag 31.10.2020 nog 2 bezoekers per bewoner op bezoek kunnen komen.

Concreet betekent dit : 

• 1 vaste bezoeker, die ongewijzigd blijft.  Dit is het zogenaamde ‘knuffelcontact’.  We durven wel vragen om ook in dit contact de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en toch gedurende het volledige bezoek het mondmasker aan te houden en de nodige afstand te bewaren.

• 1 bezoeker die slechts om de 14 dagen kan wijzigen

De bezoekuren blijven ongewijzigd van 14u00 – 17u00 (van maandag tot en met zondag). 

We hadden dan ook graag uiterlijk tegen vrijdag 30.10.2020 om 09u00 van u per mail (animatie@degroeneverte.be) een antwoord gekregen op de vragen :

1. Wie wordt de vaste bezoeker ?

2. Wie wordt de tweede geregistreerde bezoeker ?  Deze naam blijft behouden gedurende minimum 14 dagen en kan ten vroegste voor de eerste keer aangepast worden vanaf 14 november.

 

Indien u wenst dat de naam van de tweede geregistreerde bezoeker aangepast wordt, gelieve hiervoor zelf het initiatief te nemen en de nieuwe naam door te geven.

Indien wij geen wijzigingen ontvangen dan blijft de naam die we oorspronkelijk doorkregen, staan op de lijst met geregistreerde bezoekers.

Zoals aangekondigd tijdens de persconferentie blijft deze bezoekregeling van kracht tot nader bericht.  Een herevaluatie hangt samen met de evolutie van de besmettingscijfers en de bijhorende curves.

 

Verder willen we ook laten weten dat er vanaf donderdag 29/10 terug bezoek mag komen naar de bewoners van De Popelier (gelijkvloers)

 

Indien er voor u zaken onduidelijk zijn, dan kan u altijd telefonisch contact opnemen tijdens de kantooruren.  

 

Vriendelijke groeten,

 

Jurgen Duyck,

Algemeen directeur

Nieuws bezoekregeling vanaf 24/10/20

24/10/2020

Beste familie

Vandaag kregen we de testresultaten binnen van de tweede test van alle bewoners van de afdeling De Popelier (gelijkvloers).  We zijn verheugd te kunnen melden dat alle testresultaten negatief zijn.  Ook de medewerkers die in contact kwamen met de besmette bewoner werden getest en ook deze testresultaten zijn allemaal negatief.

Er is dus geen verdere uitbraak van het coronavirus in onze voorziening.  Hierdoor is er geen algemene testing van alle bewoners en alle medewerkers van onze voorziening nodig.

Voor de Popelier dienen we preventief nog tot en met woensdag in quarantaine te blijven.

 

Voor de andere afdeling Roozenboom en Beukelaer wordt er vanaf heden terug bezoek toegelaten volgens de afspraken die geldig waren vóór de besmetting, namelijk code rood.

We zetten graag voor u nog eens alle afspraken op een rijtje:

 • Bezoek door 2 geregistreerde bezoekers tussen 14u00 en 17u00
 • Ontsmet uw handen aan de ingang en neem uw temperatuur bij het binnenkomen.
 • Hoe vervelend het ook is, draag uw chirurgisch mondmasker onophoudelijk van bij het binnenkomen tot het verlaten van het woonzorgcentrum (geen verbruik van drank of eten op kamer door bezoekers)
 • Hoe moeilijk het ook is, hou afstand van uw dierbare (anderhalve meter)
 • Bezoekers zijn ouder dan 18 jaar
 • Bewoner wordt niet meegenomen buitenshuis, een wandeling rond de voorziening is mogelijk

Mogen we met aandrang vragen om alle maatregelen uiterst stipt te volgen en indien u zich zelf wat verkouden voelt, hoeveel het ook lijkt op de banale verkoudheid of de allergie die u elke winter treft, blijf dan even weg uit de voorziening en neem contact op met uw huisarts

Vriendelijke groeten,

Jurgen Duyck,

Algemeen directeur

 

Nieuwe bezoekregeling vanaf woensdag 14/10/20

09/10/2020

Na dringend overheidsadvies en na overleg met onze CRA, Dr. Vandenbroucke, is het duidelijk: de ontsporende situatie van de coronabesmettingen in België dwingt ons om de bezoekregeling in ons woonzorgcentrum aan te passen. Het aantal besmettingen verdubbelt momenteel immers om de negen dagen. 

We begrijpen dat deze maatregel kan aanvoelen als een "verlies van contact" met uw naaste of uw familielid. We weten dat bezoek belangrijk is voor het welzijn van zowel u als van onze bewoner. Daarom streven we ernaar om het bezoek altijd zo ruim mogelijk te houden.

Helaas is de tendens, zowel in de regio als nationaal, helemaal niet rooskleurig. We zien ons genoodzaakt, om in het belang van de gezondheid, onze bewoners tijdelijk opnieuw wat meer te beschermen tegen het COVID-19  virus.


Ook West-Vlaanderen ontsnapt niet aan het hoge aantal besmettingen. Meer nog, het virus treft nu alle leeftijdscategorieën en verspreidt zich over het hele grondgebied van de gemeenten.

De nieuwe regeling gaat in vanaf woensdag 14 oktober 2020.

Wat zijn de afspraken?

 • Bezoek door 2 vooraf geregistreerde bezoekers.  Wil graag doorgeven via animatie@degroeneverte.be of via het algemeen telefoonnummer wie deze 2 geregistreerde bezoekers zijn (wijzigt niet tot het einde van de regeling)
 • Het bezoek is toegelaten enkel en alleen op kamer van de bewoner: dagelijks in de namiddag van 14u00 – 17u00.
 • Elke bezoeker registreert zich aan het onthaal (met temperatuurmeting), draagt chirurgisch mondmasker tijdens het volledige bezoek, respecteert de social distancing gedurende de duur van het bezoek, ontsmet de handen bij het betreden en het verlaten van het woonzorgcentrum.
 • Er zijn op hetzelfde moment maximum 2 bezoekers in de kamer van de bewoner toegelaten (omwille van de afstand van 1,5m met de bewoner).
 • Kinderen en jongeren onder 18 jaar zijn tijdelijk niet toegelaten. Door de mix van generaties ontwikkelt het virus zich veel sneller. Kinderen hebben op school en in hun vrijetijd teveel contacten die zelfs zonder symptomen enorm snel voor een besmettingshaard kunnen zorgen.
   
 • Samen eten op de kamer is niet toegelaten. Op dergelijke momenten legt de bezoeker immers het mondmasker af en dat kan echt niet. Ook een koffietje of een ander drankje nuttigen kan hierom natuurlijk ook niet.
 • Wandelen met de bewoner kan in de tuin of op de site van het WZC en is zelfs gezond. Belangrijk hierbij is dat zowel bewoner als begeleider een chirurgisch mondmasker draagt.
 • Het verlaten van het woonzorgcentrum kan niet meer, tenzij om medische redenen. Familiaal bezoek buitenshuis is dus tijdelijk niet mogelijk.
 • Het is evident dat de cafetaria momenteel gesloten blijft.

Deze regeling loopt van woensdag 14 oktober tot en met zondag 8 november. Van zodra er een wijziging is in de situatie, zullen wij u onmiddellijk terug contacteren.  U kunt dit ook steeds volgen op onze website www.degroeneverte.be en op onze facebookpagina.

De huidige bezoekregeling blijft geldig tot en met 13 oktober.  We willen de nodige aandacht vragen voor het toepassen van de actuele maatregelen door de overheid uitgeschreven waarbij er een verstrenging ingevoerd werd van het aantal toegelaten personen in je bubbel (3 personen).  Deze maatregelen zijn ook van kracht in onze voorziening.

Mochten er nog vragen opborrelen, dan kan u elke werkdag van 8u30 tot 16u30 contact opnemen met De Groene Verte via het algemeen nummer.

We zijn ervan overtuigd dat u deze moeilijke situatie begrijpt. Ondertussen mag u er zeker op vertrouwen dat bij ons team niet alleen de fysieke zorg van de bewoners centraal staat. Terzelfdertijd blijven we hier met sterk verhoogde aandacht waken over het psychosociaal welzijn van onze thuisgasten.

Met vriendelijke groeten en dank voor het begrip,

 

Nieuwe bezoekregeling vanaf maandag 7 september 2020

04/09/2020

Naar aanleiding van een aantal vragen omtrent onze bezoekregeling werd in overleg met onze CRA, Dr. Vanden Broucke , een aangepaste bezoekregeling uitgewerkt.  Deze regeling gaat in vanaf
maandag 7 september 2020.

Om de evolutie van het coronavirus lokaal te monitoren, hanteert Sciensano drie waarschuwings-drempels:

 1. in de laatste zeven dagen is het aantal nieuwe bevestigde besmettingen in een stad of gemeente gelijk aan, of hoger dan, 20 per 100.000 inwoners;
 2. de trend moet ten minste vijf dagen op rij aanhouden;
 3. er is sprake van een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende vier van de zeven voorbije dagen.

Deze waarschuwingsdrempels vormen vanaf nu de basis voor onze bezoekregeling

We kiezen ervoor om intern met een kleurcode te werken geënt op de waarschuwingsdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners in Houthulst.

 Dit zijn de geldende codes met bijhorende afspraken specifiek voor De Groene Verte :

 • Code ‘groen’ (dit komt overeen met 0 besmettingen gedurende enkele maanden) : dit is de situatie vóór Corona, dus momenteel helemaal niet aan de orde
   
 • Code ‘oranje’ (besmettingsgraad in Houthulst onder de drempel van 20 per 100.000 bewoners):
  • Alle bezoek is toegelaten enkel en alleen op kamer van de bewoner: dagelijks in de namiddag van 14u – 18u00
  • Elke bezoeker registreert zich aan het onthaal (met temperatuurmeting), draagt chirurgisch mondmasker tijdens het volledige bezoek, respecteert de social distancing gedurende de duur van het bezoek, ontsmet de handen bij het betreden en het verlaten van het woonzorgcentrum
  • Bezoek kan met maximum 2 personen op hetzelfde moment op de kamer van de bewoner (omwille van de afstand van 1,5m met de bewoner).  Het is aan te raden vooraf af te spreken onder elkaar wie wanneer op bezoek komt.
  • Hou rekening met de bubbel van 5 personen, zoals in de Belgische richtlijnen bepaald
  • Kinderen onder 12 jaar mogen ook op bezoek komen
  • Huisdieren zijn opnieuw toegelaten.
  • Wandeling met bewoner buitenshuis kan, bewoner kan ook een bezoek brengen aan familie.  Belangrijk hierbij is dat zowel bewoner als begeleider een chirurgisch mondmasker dragen.
   Mogen wij hierbij zeker het respecteren van ALLE veiligheidsmaatregelen benadrukken en we rekenen hierbij ook op het gezond verstand van iedereen. Dit in het belang van de gezondheid van uw familielid.
   Wanneer u uw familielid meeneemt buiten het woonzorgcentrum, wil voor de bewoner een mondmasker vragen aan het onthaalpunt en ook melding maken van het vertrek uit de voorziening.
   We vragen wel om ervoor te zorgen dat de bewoner om 18u00 terug in huis is.
  • We willen er uitdrukkelijk op wijzen dat in de huidige periode het grootste gevaar schuilt in het mengen van generaties omdat het vooral de jongere generatie is waarin er besmetting heerst (uitgaan- reizen naar oranje/ rode zones, school).  Probeer hier dan ook zoveel mogelijk rekening mee te houden.
 • Code ‘rood’ (besmettingsgraad in Houthulst boven de drempel van 20 per 100.000 bewoners):
  • Bezoek door 2 geregistreerde bezoekers en eigen kinderen: dagelijks in de namiddag van 14u – 18u00
  • Elke bezoeker registreert zich aan het onthaal (met temperatuurmeting), draagt chirurgisch mondmasker tijdens het volledige bezoek, respecteert de social distancing gedurende de duur van het bezoek, ontsmet de handen bij het betreden en het verlaten van het woonzorgcentrum
  • Bezoek kan met maximum 2 personen op hetzelfde moment op de kamer van de bewoner (omwille van de afstand van 1,5m met de bewoner)
  • Bewoner wordt niet meegenomen buiten de voorziening

 

 • Code ‘zwart’ (besmetting in de voorziening) :
  • Testing van alle bewoners en medewerkers
  • Volledige sluiting van de voorziening tot resultaten van de testing van alle bewoners en medewerkers gekend zijn

Op dit moment is code ‘oranje’ van toepassing en gelden de afspraken die u onder dit punt kan terugvinden.

De cafetaria blijft momenteel gesloten. 

Van zodra er een wijziging is in de situatie, zullen wij u onmiddellijk terug contacteren.  U kunt dit ook steeds opvolgen op onze website www.degroeneverte.be.

Bijkomend willen we vragen om steeds een chirurgisch mondmasker mee te brengen.  Deze zijn heel makkelijk te kopen in supermarkten, bij apotheken, …  Mocht u per ongeluk toch uw mondmasker vergeten zijn, dan kan er uitzonderlijk een mondmasker bij ons gekocht worden voor 1 euro (cash te betalen ter plaatse).

We willen uitdrukkelijk vragen dat iedereen zich aanmeldt, temperatuurcontrole doet en zich registreert bij het binnen komen van het woonzorgcentrum. 

Nieuwe bezoekregeling vanaf 27/07/20

24/07/2020

Sinds midden juli 2020 stellen we in ons land een dagelijkse toename vast van het gemiddeld aantal besmettingen met COVID-19.
We willen er alles aan doen om in de vzw De Groene Verte woon en zorg een eventuele besmetting én bijgevolg ook een volledig bezoekverbod te vermijden. Vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid mochten we hieromtrent gisteren verstrengde maatregelen ontvangen.
Na overleg met de Coördinerend en Raadgevend arts hebben we dan ook beslist onze bezoekregeling wat aan te passen.


Vanaf maandag 27.07.2020 kunnen we per bewoner nog slechts 2 geregistreerde bezoekers toelaten. Concreet betekent dit dat enkel deze 2 geregistreerde bezoekers nog op bezoek kunnen komen.
We vragen ook om het bezoek in tijd te beperken en dit tot een maximum van 2 keer/week.

De tijdstippen voor het bezoek blijven ongewijzigd. Het woonzorgcentrum staat elke dag van 14.00 u – 18.00 u open voor bezoek.

We willen graag nog even de na te leven maatregelen herhalen voor de geregistreerde bezoekers:

 • Registratie gebeurt aan het onthaal, met screening van temperatuur;
 • Handen worden ontsmet bij aankomst en vertrek;
 • Chirurgisch mondmasker wordt aangehouden gedurende de volledige tijd van het bezoek;
 • Enkel bezoek op kamer van de bewoner, met respect voor de social distancing. Dit betekent dat er geen direct fysiek contact mogelijk is. (geen kussen, knuffels, handen geven, …)

Het wordt niet meer toegestaan met uw familielid buitenshuis te gaan tenzij voor een wandeling in de directe omgeving van het woonzorgcentrum.

Deze aangepaste regeling is van kracht vanaf 27.07.2020 en wordt wekelijks geëvalueerd, rekening houdend met de navolging van de maatregelen en de cijfers van Sciensano.

 

Laten we ons allemaal inzetten om elkaar te beschermen tegen
covid-19.

 

Cafetaria preventief gesloten

22/07/2020

Om tijdelijk de sociale contacten in ons woonzorgcentrum terug te schroeven, hebben we onze cafetaria opnieuw gesloten. Uit voorzorg.

Van zodra het kan en mag, zullen we met veel enthousiasme de heropening bekend maken.

Volg ons op facebook

30/04/2020

Blijf steeds op de hoogte van alles wat we doen in het woonzorgcentrum door ons te volgen op facebook 

https://www.facebook.com/degroeneverte/

 

Buurtrestaurant

26/01/2020

Aan de democratische prijs van 8€ krijg je tijdens de week een lekker middagmaal aangeboden in het buurtrestaurant in De Groene Verte. Op zondag is dit 9€, op een feestdag 10€.

De maaltijd bestaat uit: soep, hoofdgerecht (vlees of vis, groenten, aardappelen) en dessert. 1 drankje inbegrepen.

Er is mogelijkheid voor dieetvoeding.

Graag een dag vooraf reserveren (voor het weekend tegen vrijdag 12u reserveren)

Het middagmaal wordt opgediend tussen 12u00 en 13u00.

Samenwerking met dienstenchequebedrijf Partoe

04/03/2019

Bent u op zoek naar een huishoudhulp die kan helpen bij uw dagdagelijkse taken? Heeft u nood aan meer vrije tijd? Onze medewerkers helpen u graag verder. Ook voor kleine boodschappen, strijken en koken kunt u bij ons terecht.

Of hebt u ‘s avonds vaak geen zin meer in die vervelende strijk? Wilt u wat meer vrije tijd voor uw gezin na het werk? Dan kunt u uw propere was via het onthaal van vzw Blijvelde binnen brengen en zorgen onze professionele strijksters dat uw was netjes gestreken wordt.

Dienstenchequebedrijf Partoe biedt u kwalitatieve huishoudhulp met een glimlach J en neemt de huishoudelijke zorgen van u over. Samen gaan wij op zoek naar een huishoudhulp die bij u past. Kwaliteit, betrouwbaarheid en respect kenmerken ons bedrijf. Daarnaast bieden wij u een snelle en correcte service aan.

Via dienstencheques - die voor u ook fiscaal aftrekbaar en dus voordelig zijn - betaalt u onze diensten. U betaalt bij ons geen (administratieve) kosten bovenop de prijs van de dienstencheques!

U kunt terecht bij de coördinator met al uw vragen of opmerkingen. Voor meer vrijblijvende informatie kunt u steeds contact met ons opnemen.

 

Vestigingseenheid Kortemark                                                  Vestigingseenheid Diksmuide

Hospitaalstraat 29                                                                      Beerststraat 36

8610 Kortemark                                                                         8600 Diksmuide

051/ 65 01 85                                                                            051/ 65 01 85

www.dienstenchequespartoe.be                                                  www.dienstenchequespartoe.be

Neem ook zeker een kijkje op onze facebookpagina voor foto’s en meer informatie: https://www.facebook.com/Dienstenchequebedrijf-Partoe-151507378795549/

 

* Partoe is een initiatief van VZW Godtsvelde

 

ondersteund door